قوانین سایت

√تمام محصولات دانلودی تا ۷۲ساعت پس از دانلود مورد پشتیبانی علوم کالا قرار میگیرد بنابراین بعداز این مدت ، مسئولیتی درقبال فایل نخواهیم داشت.√

√علوم کالا مسئولیتی درقبال استفاده نادرست از کتب و محصولات نخواهد داشت.√

√وجه پرداخت شده از سوی مشتری برگشت داده نخواهد شد ، بنابراین در خرید خود دقت لازم را بعمل آورید.√

√علوم کالا مسئولیتی درقبال وارد کردن اشتباه آدرس و مشخصات و برگشت خوردن بسته ارسال شده یا عدم تحویل توسط خریدار نخواهد داشت و درصورت برگشت محصول ، هزینه ارسال مجدد بعهده خریدار میباشد.√

√در هنگام خرید و تکمیل سفارش ، لطفا دقت نمایید و مشخصات را بدرستی و کامل وارد نمایید.√